БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Противпожарни сојузи

Противпожарни сојузи2018-08-25T21:06:07+02:00

1.   Противпожарен сојуз на Град Скопје:

Општински противпожарен сојуз – Кисела Вода

Општински противпожарен сојуз – Карпош

Општински противпожарен сојуз – Центар

Општински противпожарен сојуз -Гази Баба

Општински противпожарен сојуз – Чаир

Општински противпожарен сојуз – Аеродром

Општински противпожарен сојуз – Петровец

2.   Општински противпожарен сојуз – Илинден

3.   Општински противпожарен сојуз – Куманово

4.   Општински противпожарен сојуз – Крива Паланка

5.   Општински противпожарен сојуз – Кратово

6.   Општински противпожарен сојуз – Пробиштип

7.   Општински противпожарен сојуз – Штип

8.   Општински противпожарен сојуз – Кочани

9.   Општински противпожарен сојуз – Виница

10. Општински противпожарен сојуз – Берово

11. Општински противпожарен сојуз – Делчево

12. Општински противпожарен сојуз – Радовиш

13. Општински противпожарен сојуз – Струмица

14. Општински противпожарен сојуз – Гевгелија

15. Општински противпожарен сојуз – Валандово

16. Општински противпожарен сојуз – Неготино

17. Општински противпожарен сојуз – Кавадарци

18. Општински противпожарен сојуз – Велес

19. Општински противпожарен сојуз – Прилеп

20. Општински противпожарен сојуз – Крушево

21. Општински противпожарен сојуз – Македонски Брод

22. Општински противпожарен сојуз – Кичево

23. Општински противпожарен сојуз – Струга

24. Општински противпожарен сојуз – Охрид

25. Општински противпожарен сојуз – Дебар

26. Општински противпожарен сојуз – Гостивар

27. Oпштински противпожарен сојуз – Тетово

28. Општински противпожарен сојуз – Битола

29. Општински противпожарен сојуз – Ресен

30. Општински противпожарен сојуз – Демир Хисар

31. Општински противпожарен сојуз – Свети Николе

Go to Top