БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

 

Проектот започна да се релизира на 01. 09. 2010 година.Подготовките за предавањата траеа околу 10 дена, беа обезбедени нагледни средства (противпожарна опрема ) во соработка со ТППЕ Дебар, во соработка со основните училишта од Општината Дебар беа договорени термини и  простории каде ќе бидат извршени предавањата.

 

Првото предавање беше извршено во Основното училиште Мирче Ацев од с. Могорче на 14. 09. 2010 година. На трибината беа присутни сите ученици од 5 до 8  одделение. Предавањето е одржано на македонски јазик од 14 до 15 часот.

 

Второто предавање беше одржано во О.У.Ристе Ристескиво село долно Косоврасти.На предавањето беа присутни учениците од5 до8 одделение. Предавањето е одржано на македонски јазик од 10 до 11 часот.

 

Третото предавање беше одржано во Основното уцилиште БратсвоЕдинство“ –  Дебар, предавањето беше  подржано на Албански наставен  јазик  а присуствуваа  уцениците од 5 до 8 одделение кои учат на албанскиот  наставен јазик. Предавањето беше одржано на 24.09.2010 година од 10  до 11 часот.

 

Четвтото одржано предавање е во О.У. Саид Најдени на албански наставен јазик .Присутни беа учениците од 6 до 8 одделение . Предавањето е одрзано  од 10-11 часот на 28.09.2010 година.

 

Петото и шестото предавање беаодржани на 04.10.2010 година Предавањата беа одржани на македонски наставен јазик. На предавањеата беа присутни учениците од Основните Училишта “Кле Калински” од село  Горно Косоврасти и  О.У.”Гоце Делчев” село Џепиште.

 

By |2018-01-09T19:19:22+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|Коментарите се исклучени на Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top