БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Прва меѓународна научно-стручна конференција – Безбедносно инжинерство при работа – пожар, 04-05 Октоври 2013, Битола

Прва меѓународна научно-стручна конференција – Безбедносно инжинерство при работа – пожар, 04-05 Октоври 2013, Битола

Конференцијата  се  одржа  на  04 – 05  Октомври 2013 година  во  просториите  на МеѓународниотСлавјанскиУниверзитетодделениеБитола.  Презентирани беа над 40 научни, стучни и популарни трудови, а на Конференцијата присуствуваа околу 100 учесници, од Македонија и странство. Противпожарниот сојуз на Македонија на аудиториумот својата работа и активности ги претстави преку презентацијата- Доброволното пожарникарство – дел од системот за заштита од пожари: Противпожарен сојуз на Македоноја”.

Отварање

Учесници

Агенда – Прва меѓународна научно-стручна конференција – Безбедносно инжинерство при работа – пожар, 04-05 Октоври 2013, Битола

Презентација – Доброволно пожарникарство дел од системот за заштита од пожари: Противпожарен сојуз на Македонија

By |2018-01-09T19:36:35+01:002 - 04 - 2014|Новости|Коментарите се исклучени на Прва меѓународна научно-стручна конференција – Безбедносно инжинерство при работа – пожар, 04-05 Октоври 2013, Битола

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top