БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Редовно Годишно Собрание на Противпожарниот Сојуз на Македонија

Редовно Годишно Собрание на Противпожарниот Сојуз на Македонија

Во согласност со Статутот на Противпожарниот Сојуз на Македонија, на ден 07.04.2016 г., со почеток во  10:30 часот, во просториите на Домот на хуманитарните организации „Даре Џамабаз“ – Скопје, се одржа Редовното Годишно Собрание на Противпожарниот Сојуз на Македонија.

На Собранието присуствуваа 26 делегати од ОППС-и и работеа по следниов

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Дополна и усвојување на Дневниот ред

2. Избор на работно претседателство, записничар, двајца оверувачи на Записникот и верификациона комисија

3. Усвојување на Годишен извештај за работа на ПСМ во 2015 г.

4. Усвојување на Финансискиот извештај по завршната сметка на ПСМ за 2015 г.

5. Верификација на Планот и Програмата за работа на ПСМ за 2016 г.

6. Измени и дополни на Статутот на ПСМ

7. Разно.

By |2018-01-22T13:51:22+01:0029 - 04 - 2016|Новости|Коментарите се исклучени на Редовно Годишно Собрание на Противпожарниот Сојуз на Македонија

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top