БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112

Конкурси

Проект „Шума – живот“ – ОППС Илинден

By |2018-01-09T19:19:20+01:001 - 02 - 2011|Конкурси|

Проект „Шума - живот“ – ОППС ИлинденНа територијата на о. Илинден  постои мал шумски фонд кој е составен од дабова и др. нискостеблеста шума. Во последните 20 год. голем дел [...]

Коментарите се исклучени на Проект „Шума – живот“ – ОППС Илинден

Проект „Учество на ДПД во гаснење пожари“ – ДПД Демир Капија

By |2018-01-09T19:19:20+01:001 - 02 - 2011|Конкурси|

Проект „Учество на ДПД во гаснење пожари“ – ДПД Демир КапијаВо текот на мај месец, со добиените средства се извршени поправки на ПП цистерната со што истата е доведена [...]

Коментарите се исклучени на Проект „Учество на ДПД во гаснење пожари“ – ДПД Демир Капија

Проект „Превентивни мерки за заштита од пожари на отворен простор“ – ОППС Куманово

By |2018-01-09T19:19:21+01:001 - 02 - 2011|Конкурси|

Проект „Превентивни мерки за заштита од пожари на отворен простор“ – ОППС Куманово До средината на месец јуни, со циркуларно писмо беа запознаени училиштата, земјоделските задруги, месните заедници и други [...]

Коментарите се исклучени на Проект „Превентивни мерки за заштита од пожари на отворен простор“ – ОППС Куманово

Проект „Безбеден стан“ – ОППС Аеродром

By |2018-01-09T19:19:21+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|

 Проект „Безбеден стан“ – ОППС Аеродром ОППС Аеродром на 20 и 21 октомври 2010 год. го реализира проектот за заштита на станбени објекти од пожар под наслов „Безбеден стан“ [...]

Коментарите се исклучени на Проект „Безбеден стан“ – ОППС Аеродром

Проект „Противпожарен куќен ред“ – ДПД Пегаз – Битола

By |2018-01-09T19:19:21+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|

Проект „Противпожарен куќен ред“ –  ДПД Пегаз - Битола

Во рамките на проектот „Противпожарен куќен ред“, ДПД Пегаз изработи флаер во тираж од 500 примероци, со самолеплива хартија кој беше дистрибуиран до станбени објекти, јавни установи и претпријатија. 

Коментарите се исклучени на Проект „Противпожарен куќен ред“ – ДПД Пегаз – Битола

Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

By |2018-01-09T19:19:22+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|

Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика - Дебар

Коментарите се исклучени на Проект „Основно запознавање со огнот, неговата корисност и опасностите кои настануваат од него“ – ДПД Радика – Дебар

Проект „Преку едукација до заштита од пожари“ – ОППС Струга

By |2018-01-09T19:19:22+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|

Проект „Преку едукација до заштита од пожари“ - ОППС Струга

ОППС Струга во почетокот на летната сезона 2010, како дел од проектот наречен „Преку едукација до заштита од пожари“ одржа низа предавања на тема заштита од пожари.

Коментарите се исклучени на Проект „Преку едукација до заштита од пожари“ – ОППС Струга

Проект: „Пожарникар тоа сум јас“ – ДПД Кичево

By |2018-01-09T19:19:22+01:0031 - 01 - 2011|Конкурси|

Проект: „Пожарникар тоа сум јас“ – ДПД Кичево

Коментарите се исклучени на Проект: „Пожарникар тоа сум јас“ – ДПД Кичево
Go to Top